Jazyková škola Plzeň

Zítra již nebudete němá ryba

Přizpůsobíme výuku jazyků na maximum Vašim potřebám

  • Nabízíme mnohaleté zkušenosti s výukou cizích jazyků jak v ČR tak v zahraničí
  • Výuka může probíhat kdekoliv - v naší učebně, u Vás doma, v prostorách Vaší firmy nebo třeba konverzovat při procházce
  • Připravíme Vás na mezinárodní jazykové zkoušky, dovolenou, pracovní pohovor, státnice a další
  • Vycházíme vstříc Vašim časovým nárokům
fish1
fish2
fish3
fish4
fish1
fish3
fish4
fish2

Typy výuky

Každý potřebuje něco jiného - obchodní nebo obecná výuka? Konverzace?
Příprava k mezinárodním zkouškám? Reálie? Skupinová výuka nebo individuální?

Obchodní jazyk

U všech zmíněných jazyků nabízím výuku obchodního jazyka - a to na všech úrovních. Studentům dodávám studijní materiály a kladu důraz na praktické situace se kterými se student ve svém zaměstnání může setkat a nebo již setkává.

Obecný jazyk

Nabízím výuku na všech úrovních obecné aj, šj, fj a čj pro cizince. Zaměřuji se na situace a cíle které probereme se studentem jako klíčové. Pracuji vaším tempem. Nic se nebifluje. Kladu důraz na praxi, konverzaci a nenásilné opakování již nabytých znalostí.

Konverzace

Procvičování konverzace na všech úrovních na základech situací ze života, textů, konverzačních témat. Rozmluvím vás!

Skupinová výuka

Výuka v malých skupinkách (do 3 osob) může probíhat u mě v učebně. Větší skupiny vyučuji v zázemí u klienta. V rámci skupinové výuky je důležitá neustálá interakce. Zapojuji všechny studenty do výuky zábavnou a dynamickou formou.

Individuální výuka

Individuální výka může probíhat u mě v učebně a nebo u klienta. Student si určuje své tempo, priority, požadavky, cíle....já mu zábavnou, nenásilnou a efektivní formou pomáhám jich dosáhnout.

Firemní výuka

V rámci firemní výuky nabízím individuální i skupinové kurzy dle zadání klienta. Výuka může probíhat v prostorách firmy nebo u mě v učebně.